Sửa chữa máy bơm nước Mitsuky

Sửa chữa máy bơm nước Mitsuky Máy bơm nước Mistsuky SZ “Máy bơm nước Mistsuky SZ ” được dùng trong hệ thống giải nhiệt trong công nghiệp, hệ thống phòng chống lũ lụt, nuôi trồng thủy hải sản, tưới tiêu thủy lợi. Thông số hoạt động của máy bơm nước Mistsuky SZ Q = 150 -> 3450 m3/h (2.5 -> 57.5 […]